Współczesna tożsamość człowieka kształtuje się w dużym stopniu przez Internet, który zamknięty w naszych komputerach, tabletach i telefonach staje się nieograniczonym Km². Dzięki niemu możemy podróżować po całym świecie, poznawać nowych ludzi, przejść się po ulicy ze znajomymi z drugiego końca globu nie ruszając się z fotela, a nawet zwiedzić kosmos.

Social media to nasz współczesny Km², nasz dom, nasz album rodzinny, nasz pamiętnik, nasza tablica wyznań, poglądów politycznych i religijnych. Lubimy dzielić się wszystkim, co nas otacza, zaznaczać gdzie jesteśmy, z kim i jak się dobrze z tym czujemy. Kreujemy siebie takimi, jak chcemy aby odbierali nas inni. Pokazujemy to, co wydaje nam się warte uwagi jednocześnie chowając to, czego nie chcemy, aby widzieli pozostali.

Pierwszą rzeczą po przebudzeniu, która znajduje się w naszych rękach nie jest szczoteczka do zębów czy kubek  z kawą. Pierwszeństwo ma smartfon. Trzeba sprawdzić, co się dzieje w naszym Km², a działo się z pewnością dużo. Taką przynajmniej mamy nadzieje.

Km² w sieci jest bezkonkurencyjny, ponieważ nie trzeba ruszać się z miejsca, aby go przejść, a dostarcza przy tym wielu wrażeń. Jednak czy nie lepiej ruszyć się i zobaczyć to wszystko będąc tam fizycznie, a nie „wirtualnie”?. Czy nie lepiej poczuć wszystkimi swoimi zmysłami miejsca, w którym się znajdujemy?

Nawet kiedy siedzimy z drugim człowiekiem, popijając kawę nie czujemy jej smaku, nie skupiamy się na rozmowie, ponieważ kątem oka nie możemy się powstrzymać, żeby nie zajrzeć. Naszym komunikatorem stały się ręce. To one są naszymi ustami, kiedy piszą teksty, robią selfie, checkin’ują nas na mapie.

Technologia stała się integralną częścią współczesnego społeczeństwa. Ważne, aby potrafić znaleźć złoty środek. Pomiędzy możliwościami, jakie daje Km² „wirtualne”, a umiejętnością korzystania z Km² „rzeczywistego”.

Ręce to „Km³” naszego ciała, które pracują dla Nas cały czas. Mechanizacja codziennych czynności zamienia je w rutynę, przez co nie dostrzegamy tego, co mamy przed sobą. Uwolnij zatem ręce, pozwól innym „organom” się wykazać. Pozwól ustom mówić, uszom słuchać, a oczom widzieć.

Włącz zmysły i sprawdź co się stanie.

Akcja Free.Hands powstała w ramach inicjatywy fotograficznej FOTSPOT „K miejsce ²” czyli próba podjęcia tematu dotyczącego „Miejsca i przestrzeni” w której się znajdujemy.

* Km² (Kilometr kwadratowy (symbol: Km² ) – jednostka wielokrotna jednostki pola powierzchni – metra kwadratowego. 1 Km² jest to pole powierzchni kwadratu o boku 1000 m)

* m³  (Metr sześcienny (symbol: m³) – pochodna jednostka objętości w układzie SI. Jest to objętość jaką zajmuje sześcian o krawędzi długości jednego metra)

 

Jeśli chcesz zobaczyć więcej Free.Hands – Instagram Project

 


 

The contemporary identity of human is largely shaped by the Internet, which confined in our computers, tablets and phones is unlimited km². It allows us to travel the world, meet new people, go down the street with friends from across the globe without leaving a seat and even explore outer space.

Social media is our modern km² – our home, our family album, our diary, our wall of exposures, political and religious beliefs. We like to share everything that surrounds us, mark where we are, with whom and how well we feel. We act as we want to be perceived by others. We present what we think is noteworthy simultaneously hiding what we don’t want to show to others.

The first thing in our hands is not a toothbrush or a cup of coffeewhen we wake up.The smartphone has priority. We need to check what is happening in our km².Probably a lot. At least we thinkthat.

Km² in the network is unrivaled because you do not have to move from your place to go for a walk that provides a lot of experiences. However, is it not better to move and see it all being there physically not “virtually”? Is it not better to feel where we are with all our senses?

Even when we sit with someone, we do not feel the taste of coffee and we do not focus on the conversationbecause we watch device out of the corner of our eye. Our hands became our communicator. They are our mouths when texting, doing selfie or checking in on themap.

Technology became an integral part of modern society. It is important to be able to find a golden mean among the possibilities offered by virtual km² and the ability to use real life km².

Hands are “km³” of our bodies that is working for us all the time. Mechanization of daily activities transforms them into a routine and because of that we do not see what we have before us. Therefore, free your hands and let the other organsprove themselves.Let your lips speak, your ears hear, your eyes see.

Turn on your senses and see what happens.

Campaign “Free.Hands” was established under the photographic initiative FOTSPOT “K miejsce²” (K place²) as an attempt to take up the topic on “Places and space” in which we find ourselves.

 

If you want to see more Free.Hands – Instagram Project

 

Leave a Comment!

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *