Jeśli uznamy że naturalną przestrzenią dla tancerza jest scena lub studio, to przeniesienie go w inną rzeczywistość – publiczną lub industrialną – powinno zaintrygować.

Zdjęcie to „scena” a taniec, nawet zastygnięty to emocje i ekspresja.

Próbę przeniesienia „sceny” udało mi się zrealizować podczas pleneru fotograficznego na terenie kopalni granitu oraz zakładu produkcyjnego firmy Globgranit w Strzegomiu.

Skalne bloki granitu, statyczne i zimne są dobrym tłem do ukazania emocji. Ciało które rzeźbi się podczas wielogodzinnych treningów, przypomina ciało wyrzeźbione w kamieniu, jednak wciąż pozostaje plastyczne, dlatego kontrastuje ze surowym otoczeniem kopali.

Właśnie podczas tego niezwykłego pleneru miałam przyjemność współpracować z tancerzem oraz współzałożycielem projektu tanecznego „Usłyszeć Taniec” Mateuszem Wójcikiem. Projekt skupia wokół siebie różne formy stepowania: step irlandzki, step amerykański, flamenco i taniec współczesny a wszystko oprawione w etnojazzową muzykę na żywo.

Plener fotograficzny powstał w ramach inicjatywy Fotspot a efekt można było podziwiać na wystawie „Granit” na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.


If we feel that the natural space for the dancer is the stage or studio, then transfer it to another reality – public or industrial – should intrigue.

This photo „scene” and dance, even congealed emotions and expression.

Attempt to transfer „the scene” I was able to accomplish during the plein air photo in the granite quarry and manufacturing plant of Globgranit in Strzegom.

The rock blocks of granite, static and cold are good background to show the emotions. The body which carves from hours of training, like the body sculpted in stone, but is still plastic, and therefore contrasts with the harsh environment mine

It was during this remarkable open-air I had the pleasure to work with dancer and co-founder of dance project „Hear the Dance” Matthew Wojcik. The project groups together different forms of tap dancing: Irish step, step American, flamenco and contemporary dance and all framed in etnojazzową live music.

Outdoor photography created under the initiative Fotspot and the effect could be seen in the exhibition „Granit” on the International Fair.

Leave a Comment!

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *